دریافت پایان کار ساختمان قدیمی

فهرست مطالب

دریافت پایان کار ساختمان قدیمی

دریافت پایان کار ساختمان قدیمی بر عهده سازنده بنا است و  پس از اعلام سازنده ملک مبنی بر درخواست گواهی پایان کار سازه، کارشناسان فنی شهرداری ساختمان را بازدید و بررسی خواهد کرد تا سازه مطابق نقشه تصویب شده، احداث شده باشد، استحکام ساختمان را تعیین کند، به بررسی رعایت قوانین فنی مربوط به ساختمان‌سازی بپردازد و در صورت تائید همه این موارد گواهی پایان کار ساختمان را صادر نماید.

بیشتر بخوانید : اخذ پروانه ساخت در منطقه 1

 دریافت انواع گواهی پایان کار ساختمان

 دریافت انواع گواهی پایان کار ساختمان

 • پایان کار بناهای نوساز
 • دریافت پایان کار ساختمان های کلنگی
 • دریافت پایان کار ساختمان قدیمی
 • اخذ پایان کار ملک روستایی

برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می‌توانید با ما در  رویال سازه پایدار تماس بگیرید.

بیشتر بخوانید : اخذ پایان کار در منطقه 1

تعریف پایان کار اقدام قانونی محکوم له و چگونگی اجرای آن

این اصطلاح، از ماده ۴۷ قانون مدنی گرفته شده است که اهمیت اخذ دریافت پایان کار ساختمان را بیان کند. در این ماده اشاره شده که هر زمان محکوم علیه از اجرای حکم دریافت پایان کار دادگاه امتناع ورزید، دادگاه می‌تواند حکم را به وسیله محکوم له یا شخص ثالثی اجرا نماید. لازم به ذکر می‌باشد که پرداخت هزینه‌های این کار بر عهدۀ محکوم علیه است و محکوم علیه در اینجا به سازنده یا فروشندۀ ساختمان می‌گویند.

نکته مهم: اگر پرونده پایان کار ملک در شهرداری مشمول جریمه گردید، محکوم له می‌‌تواند تمام مبلغ را بدون طرح دادخواست پرداخت نماید و پس از پرداخت هزینه، می‌تواند همه جریمه را از متعهد  دریافت نماید.

نکتۀ مهم: این ماده در اجرای احکام جزو مواد متروک می‌باشد و بنابراین امکان دارد برآورد هزینه‌های مربوط به پایان کار ساختمان مورد پذیرش دادگاه قرار نگیرد و بهتر است در حین اجرای حکم با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی ، اقدام به محاسبۀ دقیق مبالغ کنید که در این صورت نیز هنگام وصول هزینه از طرف مقابل با مشکلات کمتری مواجه خواهید شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دریافت پایان کار ساختمان قدیمی با ما در وریال سازه پایدار تماس بگیرید.

مراحل دریافت پایان کار ساختمان قدیمی

مراحل دریافت پایان کار ساختمان قدیمی

 • تشکیل پرونده و تکمیل فرم درخواست پایان کار ساختمان توسط مهندسین ناظر سازه
 • تحویل سند مالکیت رسمی بنای مسکونی، درخواست به شهردار جهت اخذ دستور، ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه و تعیین کردن زمان جهت بازدید کارشناس دفتر فنی
 • بازدید کارشناس شهرداری از محل پروژه و تنظیم گزارش از سازه
 • تحویل فرم کامل شده گزارش عملیات روند اجرای بنا از سوی مهندس ناظر سازه
 • بررسی گزارش مأمور فنی شهرداری به وسیله مسئول فنی و شهرسازی و صدور دستور محاسبه بنا
 • کنترل زیربنا به وسیله محاسب با توجه به گزارش مأمور فنی و پروانه سازه از نظر اضافه یا کاهش متراژ بنا
 • کسب رضایت مجاورین در صورت احتیاج یا برطرف نمودن موارد خلاف مانند مشرف بودن٬ اضافه ارتفاع و اضافه قد پای طرفین.
 • تهیه پیش‌نویس از پایان کار ساختمان به وسیله واحد تشکیل پرونده شهرداری منطقه
 • تکمیل برگ گواهی پایان کار ساختمان در بخش پروانه ساخت شهرداری
 • امضای نهایی پایان کار به وسیله معاون شهرسازی، شهردار مربوطه (معاون مالی – اداری)، محاسب، پیش‌نویس گیرنده
 • ممهور شدن جواز ساخت به مهر، شماره و تاریخ به وسیله دبیرخانه شهرداری

بیشتر بخوانید : وام طلا

در نهایت بعد از گذراندن همه این مراحل جواز پایان کار بنا، صادر می‌گردد.

دریافت پایان کار ساختمان قدیمی

مدارک مورد نیاز برای دریافت پایان کار ساختمان قدیمی

مالک ساختمان قدیمی باید همراه با مدارک مربوطه به شهرداری مراجعه نماید و درخواست صدور گواهی پایان کار ساختمان بدهد که مدارک مورد نیاز برای دریافت پایان کار عبارتند از:

 • فرم اولیه درخواست پایان کار سازه
 • اصل شناسنامه و کارت ملی مالک بنا و یا وکیل او همراه با اصل وکالت نامه
 • فرم های گزارش شروع، پیشرفت ساخت و ساز و اتمام عملیات با تأیید مهندس ناظر
 • ارائه رسید پرداخت مربوط به حق بازدید کارشناس مربوطه
 • ارائه گواهی عدم تخلف یا در صورت وجود داشتن تخلف، رسید پرداخت جریمه الزامی است.
 • ارائه انحصار وراثت و رونوشت مدارک وراث در حالت فوت مالک اصلی
 • ارائه اصل و کپی قبض آب، برق، گاز و تلفن برای دریافت پایان کار ساختمان قدیمی
 • ارائهبرگه مخصوص تعهد نظارت
 • نقشه معماری بنا با مهر شهرداری منطقه مورد نظر، به همراه CD نقشه
 • ارائه اصل و کپی رسید پرداخت کردن عوارض سالیانه ساختمان
 • ارائه کارت بنا و همه گزارش‌های موجود از مراحل ساخت بنا

بیشتر بخوانید : طراحی ویلا در تهراندشت

 بررسی مراحل دریافت سند گواهی پایان کار ساختمان

 • تشکیل پرونده برای دریافت پایان کار ساختمان قدیمی
 • ارائه سند مالکیت رسمی ساختمان مالک پروژه به شهرداری منطقه
 • ارائه نامه درخواست به شهردار جهت دریافت دستور صدور گواهی پایان کار سازه
 • تکمیل کردن فرم ثبت شماره و تاریخ آن در دبیرخانه
 • تعیین زمان جهت بازدید کارشناس شهرداری و دفتر فنی از ملک مربوطه
 • بعد از بازدید کارشناس دفتر فنی شهرداری از ساختمان مربوطه، کارشناس شهرداری از بنای مورد نظر بازدید نموده و گزارشی مبنی بر وضعیت ساختمان تنظیم می‌گردد.  بعد از طی کردن این مراحل نیاز است فرم گزارش مبنی بر روند قانونی مراحل ساخت و ساز بنا توسط ناظر تکمیل گردد و در اختیار مالک قرار بگیرد. همچنین مالک پروژه نیاز است که در حین مراجعه مدارک شناسایی مورد نیاز را به همراه خود داشته باشد.

بیشتر بخوانید : وام با خودرو

تعیین تخلف در دریافت پایان کار ساختمان قدیمی

اگر یک ساختمان دارای تخلف ساختمانی باشد، پرونده آن به کمیسیون داخلی ارجاع خواهد شد و در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی می‌شود و بعد از آن نیز از مالک درخواست می‌گردد که ظرف مدت ۱۰ روز اظهارات خود را درباره تخلف ساختمانی ارائه دهد و بعد از آن درباره پرونده تصمیم گیری خواهد شد. بعد از طی شدن این مرحله و تصمیم  درباره آن و رفع مشکل، تأییدیه رئیس بازرسی پرونده، معاون شهرسازی و شهرداری صادر شده و به دبیرخانه شهرداری منطقه مربوطه تحویل داده خواهد شد.

در رابطه با پرونده خلافی بنا، اگر کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به جریمه مالک دهد، او وظیفه دارد جریمه را پرداخت نماید که در صورت پرداخت جریمه توسط مالک ساختمان، پرونده او مجدداً در مسیر تمدید پروانه ساخت یا اخذ گواهی پایان کار قرار خواهد گرفت؛ اما در صورتی که جریمه تخلف پرداخت نشود، پرونده او به کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ ارجاع داده شده که این کمیسیون رأی به تخریب ساختمان خواهد داد و پس از آن حکم تخریب از طرف شهرداری به مالک ساختمان ابلاغ می شود. در صورتی که طی ۲ ماه از صادر شدن حکم، تخریب بنا صورت نگیرد، شهرداری خودش اقدام به انجام این کار نموده و هزینه های آن را از مالک می‌گیرد.

 برای دریافت پایان کار ساختمان قدیمی چند حالت وجود دارد؟

 برای دریافت پایان کار ساختمان قدیمی چند حالت وجود دارد؟

برای دریافت پایان کار ساختمان قدیمی که امکان دارد ۲۰ یا ۳۰ سال از عمر آن گذشته باشد، چند حالت پیش رویتان است که در ادامه توضیح خواهیم داد.

 • حالت اول که شاید بتوان گفت در بیشتر ساختمان‌های کلنگی صدق می‌کند این می‌باشد که معمولاً این بناها یک پایان کار قدیمی دارند. در این حالت کافی است که شما با بردن آن مدرک و دیگر مدارک نسبت به دریافت یک پایان کار جدید اقدام نمایید.
 • دومین حالتی که در ساختمان‌های قدیمی یا کلنگی وجود دارد، این می‌باشد که شما سند و پایان کار سازه قدیمی را داشته باشید اما خود به دلایل خاصی تغییراتی در ملک انجام داده‌اید (برای مثال اینکه یک طبقه دیگر به یک ساختمان یک طبقه بنا اضافه کرده‌اید) و جهت اضافه نمودن این بنا از شهرداری مجوزهای لازم را نگرفته باشید که کار شما با مشکل مواجه خواهد شد. در این حالت شما باید همان مراحل پیشین را طی کرده و این اضافه کردن بنا یا تغییرات در ساختمان که خلاف قوانین شهرداری بوده، در حالت معمول به کمیسیون شهرداری یا کمیسیون ماده ۱۰۰ارجاع داده خواهد شد و شما باید جریمه‌ای پرداخت نمایید تا پایان کار جدید ساختمان قدیمی یا کلنگی صادر شود.
 • حالت سوم که در برخی از شهرها یا مناطق وجود دارد، برای ساختمان‌های کلنگی و خیلی قدیمی می‌باشد که غالباً بدون هیچگونه مجوزی ساخته شده و و پایان کار و حتی سند نیز ندارند. گرفتن پایان کار برای این ساختمان‌های کلنگی به علت اینکه غالباً مجوزی در ساخت آن ها وجود نداشته، بسیار دشوار است و توصیه می‌گردد که با فردی متخصص به دریافت پایان کار یا یک وکیل خبره در این خصوص مشورت کنید.

ما در رویال سازه پایدار پاسخگوی تمامی سوالات شما پیرامون دریافت پایان کار برای ساختمان‌های قدیمی هستیم.

بیشتر بخوانید : وام سیم کارت

 مدت زمان دریافت پایان کار ساختمان قدیمی

اگر ساخت و ساز شما فاقد هیچگونه خلافی باشد، کارهای دریافت پایان کار راحت تر پیش می‌رود و می‌توان به طور کلی یک بازه زمانی میانی ۶تا ۸ماه را برای این مورد در نظر داشت؛ اما در صورت وجود خلافی ساختمان قدیمی، این پروسه طولانی تر می‌شود و همان طور که در مطالب بالا بیان شد، این برگه توسط شهرداری صادر می‌گردد. ما در رویال سازه پایدار ضمن همکاری با متخصصین مجرب در این حوزه بهترین راه را برای دریافت پایان کار ساختمان قدیمی به شما پیشنهاد خواهیم داد. برای دریافت این گواهی در کوتاه ترین زمان ممکن بهتر است از ابتدا قانونی پیش بروید تا تخلف ساختمانی در پروسه دریافت این مدرک برایتان مشکلی ایجاد نکند.

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون دریافت پایان کار می‌توانید با ما در  رویال سازه پایدار تماس بگیرید تا با آگاهی کامل این پروسه را طی کنید.