نمای مدرن

  • متریال سنگ کرم- آجر نمانسوز گروه مهندسین رویال سازه پایدار
  • نما مدرن

    طراح سرکار خانم مهندس پریساقصابزاده گروه مهندسین رویال سازه پایدار
  • نما مدرن

    پروژه پیام لوکیشن تهران، حکیمیه طراح سرکار خانم مهندس پریساقصابزاده گروه مهندسین رویال سازه پایدار
  • نما مدرن

    متریال: سنگ سفید-آجر سفید- ورق فلاشینگ طراح سرکار خانم مهندس پریساقصابزاده گروه مهندسین رویال سازه پایدار