نمونه کارها

 • طراحی نمای نئوکلاسیک واقع در شرق تهران

  معماری نئوکلاسیک همچون معماران پست مدرن به گذشته توجه دارند، ولی اختلاف عمده بین این دو دیدگاه نسبت به تاریخ وجود دارد. معماری پست مدرن در پی هویت انسان است و تاریخ هر قوم و ملتی از نظر آنها به عنوان بخشی از هویت آن ملت تلقی می شود.لذا معماری پست مدرن، تاریخ فرهنگی و کالبدی و هم چنین دستور زبان معماری هر قومی را در معماری خود در هر منطقه نمایش می دهد. منتها این نمایش به صورت تقلید از موارد فوق نیست، بلکه آنچه که به هویت یک ملت مربوط است در ساختمان های پست مدرن به روز در می آید و بر اساس شرایط زمانی و مکانی به صورت جدید و امروزی شده ظاهر می شود. لذا معماران پست مدرن در تغییر دادن تناسبات، رنگ ها و عملکردهای نمادهای تاریخی به خود تردید راه نمی دهند.
 • معماری مدرن تجلی سادگی و زیبایی

  ویژگی های سبک مدرنیسم **ترکیبات نامتقارن **استفاده از اشکال مکعی یا استوانه ای **سقف مسطح **استفاده از بتن مستحکم **قالب بندی شیشه ای و فلزی **فقدان گچبری ها و زرق و برق **گرایش به رنگ سفید یا کرم
 • معماری مدرن واقع در شرق تهران

  معماری مدرن یک جنبش معماری و طراحی جهانی است که در دهه ۱۹۲۰، به عنوان پاسخی به صنعتی شدن سریع و تغییرات اجتماعی ظهور پیدا کرد. مدرنیسم نظم و مسائل جهانی را در معماری دنبال می کند و مواد و مصالح جدید و تکنولوژی پیشرفته را به کار برده و سبک ها و ایده های تاریخی، سنتی و قدیمی را رد می کند. مدرنیسم تأکید بر عملکرد، سادگی، عقلانیت، ایجاد اشکال جدید مطابق با رویکردهای زیبایی شناختی جدید دارد. این رویکرد زیبایی شناختی جدید، منجر به ساخت ساختمان های مدرن با خطوط واضح و تمیز، اشکال هندسی ساده، شکل های مکعبی، سقف های مسطح، فضاهای داخلی باز و انعطاف پذیر شده است که متناسب با همه ملیت ها و فرهنگ ها می باشد.
 • نمای نئو کلاسیک واقع در شرق تهران

  معماری نئوکلاسیک همچون معماران پست مدرن به گذشته توجه دارند، ولی اختلاف عمده بین این دو دیدگاه نسبت به تاریخ وجود دارد. معماری پست مدرن در پی هویت انسان است و تاریخ هر قوم و ملتی از نظر آنها به عنوان بخشی از هویت آن ملت تلقی می شود.لذا معماری پست مدرن، تاریخ فرهنگی و کالبدی و هم چنین دستور زبان معماری هر قومی را در معماری خود در هر منطقه نمایش می دهد. منتها این نمایش به صورت تقلید از موارد فوق نیست، بلکه آنچه که به هویت یک ملت مربوط است در ساختمان های پست مدرن به روز در می آید و بر اساس شرایط زمانی و مکانی به صورت جدید و امروزی شده ظاهر می شود. لذا معماران پست مدرن در تغییر دادن تناسبات، رنگ ها و عملکردهای نمادهای تاریخی به خود تردید راه نمی دهند. طرحی از خانم پریسا قصابزاده
 • کناف چیست؟

  سیستم‌های ساخت و ساز خشک (بدون استفاده از آب) یکی از مصالح نوین هستند که جایگزین مصالح سنتی شده‌اند و در اروپا به صورت فراگیر رواج یافته‌اند. کناف یکی از همین مصالح بدون آب و در واقع روکش‌های کاغذی است که برای ایجاد سقف‌های کاذب، دیوارهای کاذب، ایجاد دکور برروی سقف یا دیوار استفاده می‌شود.