پایان کار در حکیمیه

فهرست مطالب

اخذ پایان کار در حکیمیه

همان طور که پیش از آغاز پروژه‌‌ها، مالکین یا پیمانکاران پروژه ساخت و ساز به منظور پیشبرد قانونی همه مراحل ساخت و ساز به دریافت پروانه ساختمان از سوی شهرداری نیاز دارند، بعد از اتمام مراحل ساخت و ساز نیز برای انتقال سند ملک به گواهی احتیاج دارند که با در نظر داشتن شناسنامه فنی ملک از سوی شهرداری‌ صادر خواهد شد و با نام پایان کار ساختمان شناخته می‌شود که در این مطلب سعی داریم به روش اخذ پایان کار در حکیمیه بپردازیم.

شماره تماس: 09124409621

تشکیل پرونده برای اخذ پایان کار حکیمیه

هنگامی کار ساختمان به اتمام رسید، باید مدارکی را تهیه نمایید و به شهرداری ببرید که اول از همه هم باید فرم درخواست پایان کار بنا را تهیه و آن را تکمیل نمایید.

پس از آن، اگر ساخت و سازی که انجام دادید برای نوسازی بوده است، بهتر است ابتدا عوارض نوسازی را پرداخت نمایید و رسید آن را هم همراه داشته باشد. از دیگر مدارک لازم اخذ پایان کار در حکیمیه سند مالکیت رسمی، درخواست به شهردار جهت اخذ دستور، ثبت شماره و تاریخ آن در دبیرخانه و تعیین زمان جهت بازدید کارشناس از دفتر فنی است.

 مدارک لازم برای اخذ پایان کار در حکیمیه

بعد از تکمیل پروژه ساخت و ساز، مالکین بنا موظفند برای دریافت انواع پایان کار ساختمانی در منطق مختلف اقدام نمایند که مدارک مورد نیاز جهت ثبت و صدور گواهی پایان کار حکیمیه شامل موارد زیر می‌باشد.

  • ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مالک پروژه ساختمانی
  • اصل و کپی سند مالکیت بنا
  • هنگامی که مالک اصلی پروژه ساختمانی فوت شده باشد، ارائه اصل و کپی انحصار وراثت و کپی شناسنامه ورثه او ضروری می‌باشد.
  • ارائه اصل و کپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سالیانه بنا
  • ارائه اصل و کپی فیش‌های آب، برق، تلفن و گاز
  • اصل و کپی سند پروانه ساخت و ساز بنا
  • ارائه نقشه‌های معماری ملک دارای مهر شهرداری حکیمیه همراه با CD
  • به همراه داشتن کارت ساخت و ساز بنا
  • گزارشات مرحله‌ای عملیات ساخت و برگه به پایان رسیدن عملیات پروژه در بناهایی که نوساز هستند.

علاوه بر موارد اشاره شده به همراه داشتن برگه‌ای که نشان دهنده تاییدیه استاندارد آسانسور بنا است، توسط مالکین ضروری می‌باشد. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مدارک لازم برای اخذ پایان کار در حکیمیه می‌توانید با ما در وریال سازه پایدار تماس بگیرید.

اخذ پایان کار در حکیمیه

شماره تماس: 09124409621