معرفی و دانلود کتاب نقش فضا در معماری ایران

فهرست مطالب

دستیابی به تصویری گویا از مفهوم فضا در معماری ایران همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چنان که از آغاز تحصیل در رشته معماری تمرین های متعددی در خصوص خلق فضای معماری مطرح می شود و ذهن دانشجو را به شکل های گوناگون به چالش می کشد. لذا در راستای ابهام زدایی از این مفهوم کلیدی، پژوهش ها و مطالعات گسترده ای صورت گرفته است. آنچه می تواند آگاهی معماران را در این حوزه ارتقاء دهد و نوع نگاه آنان به آفرینش «فضا» را در پروژه های طراحی خود بهبود بخشد؛ مطالعه و کسب آگاهی از اندیشه ی صاحب نظران در رابطه با کیفیت فضا و چگونگی همسازی با فرهنگ و معماری ایران است.
کتابی که در ادامه معرفی می شود با اهتمام به این موضوع سعی در روشنگری و پرده برداری از ابهامات موجود دارد. به بیان دیگر نویسنده سعی دارد با به اشتراک گذاشتن یافته های خویش ، علاقه مندان به فرهنگ و معماری را در دست یافتن به شناخت و درک بهتر از معماری ایران یاری دهد.
کتاب « نقش فضا در معماری ایران» مجموعه ای است از افکار ، اندیشه ها و طرح های نویسنده که از زمان تحصیل وی تا به امروز گنجینه ای ارزشمند را پدید آورده است. این کتاب در قالب هفت گفتار به بیان مباحث ذیل می پردازد :
-نوشتن برای نزدیک شدن معماران
-شناخت معماری ایران
-باستان گرایی
-آموختن ماندگاری از موسیقی ایران
-امروز و آینده معماری ایران
_ نوآوری در معماری ایران
-پیوندهای معماری ایران با آینده

مشخصات فنی:نام کتاب: نقش فضا در معماری ایران
مؤلف: دکتر محمدرضا حائری
ناشر : دفتر پژوهش های فرهنگی
موضوع: مبانی نظری – معماری
تعداد صفحات:144

منبع:www.arel.ir

بیشتر بخوانید: وام سیم کارت