مراحل دریافت جواز ساخت در منطقه 3

فهرست مطالب

مراحل دریافت جواز ساخت در منطقه 3

تهیه کردن درخواست و جمع کردن مدارک برای ارسال به شهرداری از سوی مالک دارای مراحلی است که باید آنها را با دقت انجام داد تا روند اخذ مجوز با بیشترین سرعت و کمترین درصد خطا پیش رود و شروع ساخت و ساز به تعویق نیفتد، در ادامه تک تک مراحل گرفتن جواز ساخت را برایتان لیست کرده ایم:

1- تکمیل پرونده جواز در دفاتر خدمات الکترونیک در منطقه ساخت و ساز

مرحله اول در جواز ساخت تشکیل پرونده می باشد. در این مرحله مالک ساختمان یا وکیل او با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک، می تواند درخواست خود برای دریافت جواز ساخت را ثبت کند. بعد از آن باید درخواست بازدید از ملک را بدهد.

2- صدور دستور نقشه توسط گزارش مامور شهرداری

پس از بازدید توسط مامور مورد نظر در مرحله قبل، از طرف شهرداری دستور نقشه برای مالک ارسال می‌شود.

3- طراحی دقیق کلیه نقشه ها توسط مهندسین مشاور

طراحی نقشه اصلی ترین بخش کار در روند دریافت جواز ساخت است. طراحی بر اساس دستور نقشه آغاز میشود.

مراحل دریافت جواز ساخت در منطقه 3

4- پرداخت عوارض و دریافت جواز ساخت

در هر منطقه بر اساس تراکم موجود، تعداد طبقات و متراژ ساختمان، عوارض محاسبه می‌شود. مالک باید مبلغ تعیین شده را به اداره درآمد مالیات پرداخت کند.

5- تهیه مدارک پیش نویس

مالک با مراجعه به دفاتر خدمات، فرم درخواستی خود را تحت عنوان تعیین ناظر تکمیل کند.

6- صدور جواز و پروانه تخریب و نوسازی

آگاهی از مراحل انجام کار بدون شک برای شما سودمند خواهد بود، با این همه اگر برای بار اول قصد دریافت جواز ساخت را دارید یا انجام دادن این کارها به صورت درست و اصولی برای شما زمان بر خواهد بود، توصیه میکنیک برای اخذ مجوز ساخت از شرکت های مشاور متخصص کمک بگیرید. این شرکت ها به عنوان وکیل قانونی شما پیگیر کسب جواز ساخت شما خواهند بود.