اخذ پروانه ساخت در شمیران نو

فهرست مطالب

اخذ پروانه ساخت در شمیران نو

پروانه ساختمان یا جواز ساخت و ساز یک پرونده رسمی صادر شده توسط شهرداری می‌باشد که به مالک یا پیمانکار پروژه اجازه می‌دهد تا پروژه نوسازی و ساخت وساز بنا یا بازسازی را بر اساس ضوابط و قانون مشخص شروع کند و ادامه دهد. هرگونه عملیات ساخت وساز بنا بدون صدور پروانه ساختمان غیرقانونی می‌باشد و توسط مراجع نظارت بر پروژه‌های ساخت و ساز متوقف خواهد شد که این استانداردها نیز جهت حصول اطمینان از ایمنی سازندگ ساختمانان و ساکنان آن در نظر گرفته شده است و برای اطلاع از نحوه اخذ پروانه ساخت در شمیران نو می‌توانید با ما در رویال سازه پایدار تماس بگیرید.

 شرایط اخذ پروانه ساخت در شمیران نو

یکی از مهم ترین شرایط برای اخذ پروانه ساخت ، داشتن سند ملکی می‌باشد که اثبات کننده مالکیت رسمی و قانونی متقاضی دریافت پروانه ساخت بنا باشد .همچنین نقشه های مربوط به سازه‌ای که قصد دریافت پروانه ساخت برای آن را داریم، علاوه بر اینکه باید توسط طراح به تایید برسد، توسط خود شهرداری هم باید مورد تایید واقع شود. همچنین از دیگر شرایط دریافت پروانه ساخت و ساز شمیران نو، پرداخت نمودن عوارض شهرداری می‌باشد که باید بعد از پرداخت تمامی این هزینه‌ها، فیش واریزی آن هم ضمیمه درخواست گردد.

در نهایت نیز بعد از اینکه تمامی مراحل و اقدامات لازم به وسیله متقاضی انجام شد، یک مجوز یا پروانه ساخت و ساز به متقاضی اعطا خواهد شد که ظرف مهلت معینی که دارای اعتبار می‌باشد، باید اقدام به ساخت و ساز طبق مفاد آن نمایید.

هدف  از دریافت  پروانه ساخت در شمیران نو چیست؟

اصلی ترین هدف اخذ پروانه ساخت اطمینان از ساخت وسازی قانونی بر اساس مشخصات فنی و رعایت اصول شهرسازی طبق آیین نامه‌ها و ضوابط طرح جامع شهری می‌باشد. بهره مندی از انواع تسهیلات بانکی، بیمه شدن سازه و افراد مشغول کار در ساختمان، پیشگیری از بروز حوادث ساختمانی و استفاده از تجربه های فنی و مهندسی در ساخت بنا از دیگر علت‌های اخذ پروانه ساخت در شمیران نو به شمار می‌آیند.

پیش از شروع هرگونه ساخت وساز در شمیران نو تهران به گرفتن مجوز ساخت از  شهرداری نیاز می‌باشد که همانطور که اشاره شد، پروانه ساختمان شامل اطلاعاتی مانند مساحت زیربنا، تعداد طبقات زیر بنا، نوع اسکلت ساختمانی، مشخصات مالک حقیقی یا حقوقی ساختمان، شماره پلاک ثبتی ملک مورد نظر، نام مهندسین ناظر، تاریخ صدور پروانه ساخت و کروکی زمین خواهد بود. در گرفتن جواز ساختمان مالک موظف می‌باشد که اصل و تصویر سند مالکیت بنا، اصل و تصویر کارت شناسایی معتبر و برگه  مربوط به تسویه حساب عوارض شهرداری سال جاری و سال های پیش را به شهرداری ارائه نموده و درخواست خود را ثبت نماید.

هزینه اخذ پروانه ساخت در شمیران نو

لازم به ذکر است که مقدار هزینه گرفتن پروانه ساخت شمیران نو، نسبت به سال‌های قبل به میزان دو درصد افزایش داشته که با این حال جهت اطلاع از اینکه هزینه اخذ پروانه در سال جاری چقدر است، می‌توان گفت که این هزینه با توجه به فاکتورهایی مثل نوع کاربری پروژه، مساحت بنا، متراژ و تعداد طبقات مد نظر متغیر خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اخذ پروانه ساخت در شمیران نو می‌توانید با ما در رویال سازه پایدار تماس بگیرید.